Takst     Boligsalgsrapport     Verditaksering     Skadetaksering    
Arealmåling     Uavhengig kontroll     Trykktesting    Prisliste    

Bjørndal Vedlikehold AS er medlem av Norges Takseringsforbund (NTF).
NTF er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning. Våre medlemmer utfører takst over hele landet, på mange ulike områder, som bolig, næring, skade, landbruk og industri. NTF representerer Norge i internasjonale og europeiske takstorganisasjoner. Det er kun utdanning fra Norges Eiendomsakademi (NEAK) som kvalifiserer til medlemskap i NTF. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn, og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst. NTF-kvalifiserte takstmenn er pålitelige folk som er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb. Vi utfører både bolig- og skadetaksering. Ta kontakt for boligsalgsrapport, verditakst og tilstandsanalyse. Vi gjør også skadetaksering, i forbindelse med eierskifte og på oppdrag for ulike forsikringsselskap.


ntf