oss i lokalsamfunnet

Bjørndal Vedlikehold støtter ulike prosjekter og arrangementer lokalsamfunnet. Det har vi gjort i mange år, og det vil vi fortsette å gjøre!

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!