REFERANSER

Et utvalg av referanser for nybygg og restaureringer

Referanser for Nybygg

Referanser for Restaureringer

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!