BYGNINGSVERN

Bjørndal Vedlikehold – Vi får brikkene på plass

Bygningsvern

Norge er et land med en rik bygningsarv. Men verken mur eller tre lever evig. Av og til må det restaurering til for å få frem gammel skjønnhet og bevare kulturhistorien vår. Dette har vi i Bjørndal Vedlikehold drevet med fra dag én, og har satt i stand alt fra gamle uthus til store kirkebygg. Vi har et eget snekkerverksted i Røssevika i Vanse med alt nødvendig utstyr for å gjenskape detaljer fra gamle bygg. Vi er kjent for vår kunnskap om bevaring av gammel byggestil og gjenbruk av materialer og har fått Byggeskikkprisen en rekke ganger. Foretaket vårt har sentral godkjenning for arbeid på bevaringsverdig byggverk.

Bygningsvern er ikke bare kulturhistorisk forvaltning. Det handler også om klima. Hver bygning vi kan restaurere og fortsette å bruke, fremfor å rive og bygge nytt, hjelper oss å redusere klimagassutslippene våre. Det er sirkulær økonomi i praksis.

Klikk her for å se på noen av restaureringsjobbene våre.

VIL DU LESE MER OM OSS?

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!