BOLIGSALGSRAPPORT

Vi utarbeider boligsalgsrapport på alle typer eiendommer

Ny boligsalgsrapport basert på NS 3600

Vi utarbeider boligsalgsrapport på alle typer eiendommer. Rapporten bygger på den tekniske tilstanden som blir gjennomgått ved befaring. Tilstanden blir bestemt på hver enkel bygningsdel basert på NS 3600 (erstatter NS 3424 fra 1/1 2016). Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.
Arealmåling blir utført etter takstbransjens retningslinjer, som igjen er oppbygget etter NS 3940.vEier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved befaring, eller i forkant av denne.vEr boligsalgsrapporten eldre enn 6 måneder, bør denne oppdateres.

Tilstandsgrader

Det benyttes ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Tjenester kunden kan velge bort

Det går an å velge bort enkelte tjenester i boligsalgsrapporten, enten fordi det ikke er behov for tjenesten eller på grunn av lokale markedsforhold.Kunder som velger bort tjenester bør imidlertid være klar over at viktige forhold ved boligen dermed ikke blir vurdert, og at risiko for konflikt i etterkant av eierskiftet dermed kan øke.

UTVIDET FUKTSØK (HULLTAKING)

Hulltaking foretas i relevante konstruksjoner som innredet kjeller og/eller bad. Takstmannen påpeker hvor i boligen det er behov og kunden vil selv avgjøre om det skal tas hull eller ikke. Når takstmannen har foretatt sin fuktmåling i konstruksjonen, vil hullet tettes med et elektrolokk.

FORENKLET VURDERING – BRANNTEKNISKE FORHOLD

Takstmannen gjennomgår en sjekkliste med spørsmål vedrørende brannsikkerheten i boligen. Herunder spørsmål om rømningsveier, varslingsutstyr, slukkeutstyr mv.

Arealmåling

Takstmannen måler opp boligens bruksareal (BRA) og kategoriserer rommene avhengig av bruken (P-ROM og S-ROM).

Kontroll av tegninger

Takstmannen kan motta relevante dokumenter fra selger, eller innhente dem selv. Det foretas en gjennomgang av godkjente og bygge meldte tegninger mv.

KONTROLL AV ROMFUNKSJONER FOR P-ROM

Takstmannen foretar en vurdering av blant annet dagslysflate, takhøyde og rømningsvei på boligens rom til varig opphold. Vurderingen gjøres dersom boligen ikke samsvarer med de bygge meldte tegningene og forholder seg til dagens forskriftskrav.

FORENKLET VURDERING ELEKTRISK ANLEGG

Takstmannen foretar en visuell inspeksjon av el-anlegget, og gjennomgår en sjekkliste med spørsmål vedrørende el-anlegget i boligen. Herunder spørsmål om når arbeid er utført, samsvarserklæringer mv. (takstmannen har ikke el-faglig spisskompetanse og undersøkelsen er på et overordnet nivå).

TILSTANDSVURDERING AV TILLEGGSBYGG

Valgfrihet for kunden om og hvordan eventuelle tilleggsbygg skal vurderes. Ikke alle tilleggsbygg er like viktige, og kunden kan i samråd med takstmannen velge om bygget skal vurderes og i hvilket omfang.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

BOLIGSALGSRAPPORT

Vi utarbeider boligsalgsrapport på alle typer eiendommer. Rapporten bygger på den tekniske tilstanden som blir gjennomgått ved befaring.

Les mer

Uavhengig kontroll

Tiltakshaver skal sørge for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. Tiltakshaver kan selv velge...

Les mer

Verditaksering

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse...

Les mer

Trykktesting

Vi utfører trykktesting av boliger, dette er særlig aktuelt ved oppføring av boliger etter Tek 10. Det stilles strenge krav...

Les mer

Tilstandsrapport

Vi utarbeider tilstandsrapport på eldre bygninger. Rapporten bygger på oppbygging, byggemåte og vurdering av bygningen i sin helhet.

 

Arealmåling

Ved salg, kjøp og utleie av boliger er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Noen ganger forekommer...

Les mer

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!

KONTAKT OSS
Tel: 38 39 45 60
post@bjorndalvedlikehold.no
ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag-søn: stengt
POSTADRESSE
Postboks 100
4557 Vanse
BESØKSADRESSE
Røssevika Industriområde
4560 Vanse

Pin It on Pinterest