TEGNING OG PROSJEKTERING

Bjørndal Vedlikehold – Vi får brikkene på plass

20 års erfaring…

Vi har 20 års erfaring med å levere arkitekt- og ingeniørtjenester til våre kunder. Har du en ide så hjelper vi deg med å tegne et gjennomførbart byggeprosjekt. For 20 år siden tegnet vi gjerne skisser på servietter og gamle brev. Den tiden er over. Nå tegner vi i dataprogrammet Archicad og kan dermed se prosjektet i 3D slik at det blir lett å forestille seg sluttresultatet for alle parter.  

Når tegningsgrunnlaget er avklart har vi kompetansen til å prosjektere bygget med hensyn til konstruksjonssikkerhet, brannkonsept og løsninger som er i tråd med byggteknisk forskrift. Og når dette er avklart kan vi sende byggesøknad til kommunen på dine vegne. Vi kan altså hjelpe deg med ditt byggeprosjekt fra vugge til overlevering.  

VIL DU LESE MER OM OSS?

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!