TEGNING OG PROSJEKTERING

Bjørndal Vedlikehold – Vi får brikkene på plass

20 års erfaring…

Vi gjør prosjektet ditt byggeklart, uansett hvor du er i planprosessen. Kom innom med en skisse på en serviett, eller en ferdig byggetegning, vi loser deg trygt i havn uansett. Tegninger, byggesøknader, styrkeberegninger og materialvalg; bare overlat det til oss. Når alt er klart velger du selv om du vil gå videre med oss eller andre firma for å sette byggeplanen ut i livet.

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!