TRYKKTESTING

Bjørndal Vedlikehold – Vi får brikkene på plass

Kvalitet er viktig!

Det stilles strenge krav til energieffektivisering på moderne bygg. Vi utfører trykktesting av boliger, dette er særlig aktuelt ved oppføring av boliger etter Tek 10.

Det stilles strenge krav til energieffektivisering på moderne bygg. Vi gjennomfører trykktesting av boliger i henhold til gjeldende krav.
Det gir større trygghet for en fagmessig utførelse for både eier/byggherre og entreprenør.

Bjørndal Vedlikehold
ordner alt!

Vi tar ansvar for prosjekter fra idestadiet og til bygget står klart, men kan også gå inn og gjøre deler av jobben, dersom kunden ønsker det. Vi får brikkene på plass!